Политика на поврат на средства

Boutique de la Parfumerie обезбедува враќање на производи и средства единствено за производите кои се купени и платени преку www.parfumerie.mk под долу наведените услови. 

Во случај да добиете оштетен производ, може да го рекламирате во рок од 7 дена од приемот на производот.

Производот може да се врати во горенаведениот рок, заедно со приложена фактура и испратница и истиот може да го замените со друг производ. Известувањето за рекламацијата доставете го електронски на [email protected]

Нашата политика за враќање на производи е достапна на нашата веб странa.
Ви препорачуваме при секоја посета на веб страницата да ги погледнете објавените измени од политиката за враќање.

Boutique de la Parfumerie го задржува правото да ја менува политиката за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата www.parfumerie.mk 

Доколку имате дополнителни прашања поврзани со политиката за поврат на средства, Ве молиме испратете email на [email protected]

Последна промена: 20.10.2021

×

Почитувани,

Од сега може да ги правите вашите порачки преку нашата online продавница.

За дополнителни информации контактирајте нѐ или посетете нѐ во East Gate на прв спрат.

Ве очекуваме.

Boutique de la Parfumerie

×

Dear guest,

You can make your orders through our e-shop.

For more information contact us or visit us at East Gate on the first floor.

We expect you.

Boutique de la Parfumerie

×

I respektuar,

Ju mund të bëni porositë tuaja përmes e-shopit tonë.

Për më shumë informacion na kontaktoni ose na vizitoni në East Gate në katin e parë.

Ju presim.

Boutique de la Parfumerie