Politika e dorëzimit të produktit

Produktet që porositen përmes www.parfumerie.mk dorëzohen vetëm në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Të gjitha produktet do të dorëzohen në adresën e dorëzimit që duhet të paraqisni gjatë krijimit të porosisë.

Koha e dorëzimit varet nga vendi i dorëzimit. Koha e parashikuar e dorëzimit është 48 orë nga momenti i porosisë së konfirmuar. Në përputhje me aftësitë tona, produkti do t’ju dorëzohet sa më shpejt të jetë e mundur.

Boutique de la Parfumerie rezervon të drejtën të zgjasë kohën e dorëzimit me marrëveshje paraprake me blerësin. Dorëzimi bëhet përmes shërbimit tonë të dërgesës ose përmes bashkëpunëtorëve të jashtëm.

Ne dorëzojmë në çdo ditë të javës përveç festave publike dhe ditëve jo pune.

Para dorëzimit të produktit, blerësi do të kontaktohet me telefon, në numrin e telefonit të lënë për kontakt, për të konfirmuar datën dhe orën e dorëzimit.

Nëse porosia bëhet të Shtunën, të Dielën ose ditën jo-pune, kjo procedurë fillon nga dita e parë e punës pasardhëse. Fundjavat dhe ditët jo pune nuk përfshihen në afatin e dorëzimit.

Dorëzimi i produktit bëhet në adresën e caktuar të dorëzimit nga blerësi.

Çdo blerës është i detyruar gjatë kontrollit të produktit të kontrollojë për dëmtime të mundshme gjatë transportit dhe nëse është më shumë se një produkt të kontrollojë nëse mungon ndonjë produkt.

Nëse produkti dorëzohet i dëmtuar, ose një produkt i caktuar mungon në porosi, blerësi duhet të na informojë menjëherë, në mënyrë që të marrë masa për të eleminuar gabimin e paqëllimshëm. Në këtë rast, kostoja e zëvendësimit të produktit nuk do të përballohet nga blerësi.

Nëse blerësi dëshiron të zëvendësojë produktin, është i detyruar ta mbajë të padëmtuar, të pa ambalazhuar dhe të papërdorur së bashku me të gjitha dokumentet e bashkangjitura.

Nëse ka një vonesë në dorëzim nga kompania e angazhuar për të kryer dërgesën, Boutique de la Parfumerie nuk mund të marrë asnjë përgjegjësi.

Nëse keni pyetje shtesë, ju lutemi dërgojini në adresën e mëposhtme të emailit [email protected]

Ndryshimi i fundit: 20.10.2021

×

Почитувани,

Од сега може да ги правите вашите порачки преку нашата online продавница.

За дополнителни информации контактирајте нѐ или посетете нѐ во East Gate на прв спрат.

Ве очекуваме.

Boutique de la Parfumerie

×

Dear guest,

You can make your orders through our e-shop.

For more information contact us or visit us at East Gate on the first floor.

We expect you.

Boutique de la Parfumerie

×

I respektuar,

Ju mund të bëni porositë tuaja përmes e-shopit tonë.

Për më shumë informacion na kontaktoni ose na vizitoni në East Gate në katin e parë.

Ju presim.

Boutique de la Parfumerie