Politika e rimbursimit

Boutique de la Parfumerie ofron kthimin e produkteve dhe mjeteve vetëm për produktet e blera dhe paguara përmes www.parfumerie.mk sipas kushteve të mëposhtme.

Në rast se merrni një produkt të dëmtuar, mund ta reklamoni atë brenda 7 ditëve nga marrja e produktit.

Produkti mund të kthehet brenda afatit të mësipërm, së bashku me faturën dhe fletën e dorëzimit të bashkangjitur dhe mund ta zëvendësoni me një produkt tjetër. Paraqisni njoftimin për ankesën në mënyrë elektronike në [email protected]

Politika jonë e kthimit të produktit është e disponueshme në faqen tonë të internetit. Ne ju rekomandojmë që të rishikoni ndryshimet e postuara të politikës së kthimit sa herë që vizitoni faqen e internetit.

Boutique de la Parfumerie rezervon të drejtën të ndryshojë politikën e saj të rimbursimit. Të gjitha rishikimet ose ndryshimet do të hyjnë në fuqi menjëherë pas publikimit të tyre në faqen e internetit www.parfumerie.mk

Nëse keni pyetje dhe kërkesa shtesë, ju lutemi dërgoni një email në [email protected]

Ndryshimi i fundit: 20.10.2021

×

Почитувани,

Од сега може да ги правите вашите порачки преку нашата online продавница.

За дополнителни информации контактирајте нѐ или посетете нѐ во East Gate на прв спрат.

Ве очекуваме.

Boutique de la Parfumerie

×

Dear guest,

You can make your orders through our e-shop.

For more information contact us or visit us at East Gate on the first floor.

We expect you.

Boutique de la Parfumerie

×

I respektuar,

Ju mund të bëni porositë tuaja përmes e-shopit tonë.

Për më shumë informacion na kontaktoni ose na vizitoni në East Gate në katin e parë.

Ju presim.

Boutique de la Parfumerie